0858 887858

Trường phổ thông Edison
  • CHÀO MỪNG HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X
  • Nền trang con

Tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH THPT NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG TIN TUYỂN SINH THPT NĂM HỌC 2023-2024

05-04-2023

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023 – 2024 TRƯỜNG PHỔ THÔNG EDISON, CĐBN

THÔNG TIN TUYỂN SINH TIỂU HỌC và THCS NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG TIN TUYỂN SINH TIỂU HỌC và THCS NĂM HỌC 2023-2024

05-04-2023

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 - 2024 như sau:  ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: - Bậc Tiểu học: từ lớp 1 đến lớp 5 (hệ Tiêu chuẩn và hệ Quốc tế) - Bậc THCS: lớp 6 (hệ Tiêu chuẩn)

Hướng dẫn kiểm tra tuyển sinh lớp 2 đến lớp 6

Hướng dẫn kiểm tra tuyển sinh lớp 2 đến lớp 6

11-04-2019

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TUYỂN SINH (Dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 6)

Hướng dẫn kiểm tra tuyển sinh lớp 1

Hướng dẫn kiểm tra tuyển sinh lớp 1

11-04-2019

Hướng dẫn kiểm tra tuyển sinh lớp 1

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ EDISON SCHOOL