0858 887858

Trường phổ thông Edison
  • Nền trang con

Dịch vụ

Dịch vụ ngoài giờ

Dịch vụ ngoài giờ

11-04-2019

Với cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, Edison School cung cấp chương trình ngoại khóa bao gồm các môn học tăng cường kỹ năng, nâng cao thể lực, phát triển cảm xúc dành cho các học sinh có nhu cầu.

Đồng phục

Đồng phục

11-04-2019

Đồng phục

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng

11-04-2019

Dinh dưỡng

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ EDISON SCHOOL