0858 887858

Trường phổ thông Edison
  • CHÀO MỪNG HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X
  • Nền trang con

Thomas Alva Edison

11-04-2019 10:26:48

THOMAS ALVA EDISON (1847-1931) – Người mang đến cảm hứng sáng tạo bậc nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Cả cuộc đời ông gắn liền với sự sáng tạo không ngừng.

 EDISON SCHOOL – INNOVATION FOR LIFE  

“Để có một ý tưởng vĩ đại, hãy có thật nhiều ý tưởng!”

                                                  –Thomas Alva EDISON –

THOMAS ALVA EDISON (1847-1931) – Người mang đến cảm hứng sáng tạo bậc nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Cả cuộc đời ông gắn liền với sự sáng tạo không ngừng.

  • 1500 là số bằng phát minh sáng chế của ông.
  • 1093 phát minh được cấp bằng sáng chế tại Hoa Kỳ cùng với nhiều bằng sáng chế tại Anh, Pháp, Đức.
  • 11/2 Ngày sinh của Edison được Quốc hội Hoa Kỳ chọn là ngày các nhà phát minh quốc gia từ năm 1983.

Ông còn là một doanh nhân luôn đi đầu, sáng lập và xây dựng thành công nhiều công ty. Trong đó nổi tiếng nhất là General Electric từ năm 1890 và hiện vẫn là Tập đoàn hàng đầu tại Hoa Kỳ, phát triển trong nhiều lĩnh vực công nghệ.

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ EDISON SCHOOL