0858 887858

Trường phổ thông Edison
  • Nền trang con

Giới thiệu

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

11-04-2019

Cơ sở vật chất

Hội đồng giáo dục

Hội đồng giáo dục

11-04-2019

Hội đồng giáo dục

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

11-04-2019

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Thông điệp từ chủ tịch

Thông điệp từ chủ tịch

11-04-2019

“Nếu ở Hoa Kỳ chỉ có một lời để lưu truyền từ thế hệ phụ huynh đến thế hệ con em của họ thì đó chỉ là một câu gồm hai chữ Tự Tân. Và nếu ở mỗi thành phố có một ngôi đền dành cho sự Tự Tân, thì đó là ngôi trường học của nơi đó. – Ellen Goodman”

Thomas Alva Edison

Thomas Alva Edison

11-04-2019

THOMAS ALVA EDISON (1847-1931) – Người mang đến cảm hứng sáng tạo bậc nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Cả cuộc đời ông gắn liền với sự sáng tạo không ngừng.

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ EDISON SCHOOL