0858 887858

Trường phổ thông Edison
  • Nền trang con

Ngoại khoá sau giờ học

11-04-2019 02:43:40

Một trong những lý do quan trọng nhất để Edison Scool thiết kế các chương trình ngoại khóa cho học sinh vì đó là cơ hội để các em học hỏi và khám phá những chủ đề không thường xuyên được thảo luận hay học tập tại lớp hoặc thậm chí ở nhà. 

Edison Shool nhận thấy giá trị to lớn của các hoạt động ngoại khóa mang lại, ở đây các em sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động thể thao, các câu lạc bộ, các hoạt động tình nguyện, các sự kiện để giúp học sinh luôn chủ động phát triển toàn diện các kỹ năng xã hội. Tùy theo sở thích, học sinh có thể lựa chọn tham gia chơi các môn thể thao và tham gia Câu lạc bộ và các hoạt động khác.Vì vậy mỗi kỳ sẽ có các chương trình ngoại khóa, độc đáo và gắn kết.

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ EDISON SCHOOL