0858 887858

Trường phổ thông Edison
  • CHÀO MỪNG HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X
  • Nền trang con

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG LỚP 10 TẠI TRƯỜNG EDISON

14-08-2019 05:50:40

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG LỚP 10 TẠI TRƯỜNG EDISON

THÔNG TIN LIÊN HỆ TRƯỜNG PHỔ THÔNG EDISON

Số 196/143 Đường Trường Chinh, Kiến An , Hải Phòng

#THPT #cap3 #tuyensinh #haiphong #edison
═══ ★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★═══

 


#THPT #cap3 #tuyensinh #haiphong #edison

#THPT #cap3 #tuyensinh #haiphong #edison
═══ ★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★═══

#THPT #cap3 #tuyensinh #haiphong #edison
═══ ★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★═══

 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ EDISON SCHOOL